Sparkle Nylon Flower Hair Pick Round Petal Plumeria (White/Silver Edge/Silver Crystal)